Препоръка от проф. Георги Бижков

Препоръка от проф. Георги Бижков, д-р на педагогическите науки, заместник-министър на образованието, науката и технологиите пред фондация за развитие на гражданското общество (фрго), разпределяща средствата на програма фар във връзка с кандидатурата на асоциация спасение за децата (асд) за отпускане на безвъзмездна помощ за проектите:   „Програма за работа с деца, жертва на насилие“ и […]