Как да не стана жертва на престъпление

Специална бележка за деца и родители „Как да не стана жертва на престъпление“ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ДЕТЕТО В ОПАСНИ СИТУАЦИИ, включително при извършване на престъпление ДА НЕ СТАВА ЖЕРТВА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, детето трябва да спазва правилата за безопасност Препоръки за деца Знаете как да кажете „НЕ“ Когато бъдете помолени да направите недостойно действие. Когато ви […]

Национална стратегия за детето 2019-2030 г. (Проект, 26 декември 2018 г.)

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г.   „Всички права за всички деца“             Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на […]

Аз и законът за закрила на детето

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш. Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето. Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.Този закон урежда правата на децата и младите хора […]

Становище на Светия Синод на БПЦ относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Становище на Светия Синод на БПЦ относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г. – pdf С Т А Н О В И Щ Е на СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА –БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г. „Ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно.” […]

Наръчник за детска безопасност

Наръчник на детска безопасност Тема I: ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ И ДОМЪТ Основните опасности в дома за децата са електричеството и огънят. За тях е важно да се знае, че те са заплаха там, където по правило децата трябва да се чувстват най-сигурни, а именно в дома. Трябва да наблюдаваме малките деца, когато са в близост до […]