Задължения на органите за закрила при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие

Задължения на органите за закрилапри работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие – pdf Задължения на органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани субекти по настоящия Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна […]

Процедура за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие

Приложение 1 Задължения на органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани субекти по настоящия Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция Процедура за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие […]