Наредба-закон за обществено подпомагане 1934 г.

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ 1934 г. УКАЗ № 201 НИЕ БОРИС Ш с Божия милост и народната воля Цар на българите По предложението на Нашия Министър-председател и Министър на правосъдието, представено Нам с доклада му № 1662 от 24 ноемврий 1934 година,Постановихме и постановяваме: 1. Да одобрим IV постановление на Министерския съвет, взето в заседанието […]

Законопроект за благотворителността

1910 г. Доклад на министъра на вътрешните работи Михаил Такев до Председателя на ХІV Обикновено народното събрание Проектозакон за обществената благотворителност Мотиви София, февруари 1910 г. Широката проява на състрадание към ближния като нравствен дълг на отделната личност и съзнание на гражданската солидарност между членовете на дадена обществена група, е една от най-отличителните и симпатични […]

Закон за юридическите лица

1933 г. УКАЗ № 130 НИЕ БОРИС III С Божия милост и народната воля Цар на българите Обявяваме на всички Наши верноподаници, че ХХIII Обикновено народното събрание, през Втората му редовна сесия в 77-ото заседание, държано на 4 април 1933 година, гласува и прие, Ние утвърдихме и утвърждаваме следния ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Г Л […]