Закон за изповеданията, с които се изземват в полза на държавата имотите на благотворителните заведения, издържани от различните вероизповедания

1949 г. УКАЗ № 238 Президиумът на Великото народно събрание, въз основа на чл. чл. 24 и 35, т. 3, от Конституцията на Народната република България, Постановява: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Закона за изповеданията, приет от Великото народно събрание в 10-то му заседание, държано на 24 февруари 1949 година, който гласи: ЗАКОН ЗА […]