Доклади и министерски разпореждания по ликвидирането на благотворителните фондове и фондации

ДОКЛАДИ И МИНИСТЕРСКИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ ПО ЛИКВИДИРАНЕТО НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ И ФОНДАЦИИ 1952 г. ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ Д-Р ПЕТЪР КОЛАРОВ До Другаря Председател на Министерския съвет ТУК ДОКЛАД от д-р Петър Коларов, министър на народното здраве и социалните грижи София, 5.VІ.1952 г.1 ОТНОСНО: разпределението на средствата на ликвидираните благотворителни дружество и фондации, съгл[асно] […]