Как да не стана жертва на престъпление

Специална бележка за деца и родители „Как да не стана жертва на престъпление“ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ДЕТЕТО В ОПАСНИ СИТУАЦИИ, включително при извършване на престъпление ДА НЕ СТАВА ЖЕРТВА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, детето трябва да спазва правилата за безопасност Препоръки за деца Знаете как да кажете „НЕ“ Когато бъдете помолени да направите недостойно действие. Когато ви […]

Национална стратегия за детето 2019-2030 г. (Проект, 26 декември 2018 г.)

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г.   „Всички права за всички деца“             Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на […]

Аз и законът за закрила на детето

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш. Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето. Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.Този закон урежда правата на децата и младите хора […]

Задължения на органите за закрила при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие

Задължения на органите за закрилапри работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие – pdf Задължения на органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани субекти по настоящия Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна […]

Становище на Светия Синод на БПЦ относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Становище на Светия Синод на БПЦ относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г. – pdf С Т А Н О В И Щ Е на СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА –БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г. „Ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно.” […]

Наръчник за детска безопасност

Наръчник на детска безопасност Тема I: ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ И ДОМЪТ Основните опасности в дома за децата са електричеството и огънят. За тях е важно да се знае, че те са заплаха там, където по правило децата трябва да се чувстват най-сигурни, а именно в дома. Трябва да наблюдаваме малките деца, когато са в близост до […]

Наредба-закон за обществено подпомагане 1934 г.

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ 1934 г. УКАЗ № 201 НИЕ БОРИС Ш с Божия милост и народната воля Цар на българите По предложението на Нашия Министър-председател и Министър на правосъдието, представено Нам с доклада му № 1662 от 24 ноемврий 1934 година,Постановихме и постановяваме: 1. Да одобрим IV постановление на Министерския съвет, взето в заседанието […]

Закон за закрила на детето

Обн. ДВ. бр.48 от13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.75 от2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 18 Април 2003г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от1 Април 2005г., изм. ДВ. […]