За нас

Асоциация Спасете децата е независима организация с благотворителна, правозащитна и образователна дейност в интерес на българските деца и техните семейства в страната и в чужбина.

Учредена е на 15 август 1995 година в гр. София, България. От създаването си до сега Спасете децата партнира с български и международни НПО и финансира своята дейност благодарение подкрепата на физически и юридически лица.