Дарения

свидетелество за дарение

 

Обръщение от Асоциация „Спасете децата“