Обръщение от Съвет на организации за деца, 1996 г.

движение за деца